واحد اعتبار بخشی

معرفی واحد اعتبار بخشی

نظرسنجی بیمارستان

مراجعه به نظرسنجی بیمارستان

معرفی بخش های بیمارستان

بخش اندوسکپی بیمارستان

بخش اندوسکپی بیمارستان

توضیحات بخش اندوسکپی بیمارستان

آزمایشگاه بیمارستان

آزمایشگاه بیمارستان

توضیحات آزمایشگاه

بخش آی سی یو

بخش آی سی یو

توضیحات بخش ICU بیمارستان

اخبار بیمارستان

اخبار داخلی بیمارستان کیان را مستقیما از این سایت دنبال کنید

بیمارستان کیان

مابر آنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های انسانی خود باهدف تکمیل سطح مراقبت های تخصصی خود باتاکید بر درمان با کیفیت ،تضمین ارائه بهترین مراقبتهای درمانی در محیطی صمیمی و آرام برای کلیه بیمه شدگان و بیماران آزاد، ارتقاء سطح سلامت جامعه با تدوین  استانداردهای بیمارستانی و ارائه الگوی مناسب در بخش های درمانی تحت نظارت خود ،نقش موثر و سازنده ای داشته باشیم.

بهبود کیفیت

چشم انداز ما این است که با اتکاء به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان وجدان و بالش گروهی کارکنان به عنوان: مرکزی برخوردار از بالاترین استاندارهای کیفی وکمی در ارائه خدمات و ارتقاء سلامت در سطح شهر تهران و ارائه دهنده الگوی موفق از مدیریت باشیم.

شاخص آموزش به بیمار

0

درصد

شاخص بهره وری

0

درصد

شاخص ایمنی

0

درصد

حقوق گیرنده خدمت

چشم انداز ما این است که با اتکاء به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان وجدان و بالش گروهی کارکنان به عنوان: مرکزی برخوردار از بالاترین استاندارهای کیفی وکمی در ارائه خدمات و ارتقاء سلامت در سطح شهر تهران و ارائه دهنده الگوی موفق از مدیریت باشیم.

واحد روابط عمومی بیمارستان

در پاسخ گویی به نیازهای منطقی کارکنان خود براساس سعی و تلاش آنها در کیفیت خدمات رسانی به بیماران ، عدالت را سرلوحه خود قراردهیم.

اصل مشارکت طلبی

چشم انداز بیمارستان

رضایت بیماران45%

رضایت بیماران60%

رضایت بیماران50%

رضایت بیماران70%

رضایت بیماران89%

مرکز آموزش

مرکز آموزش

مرکز آموزش

مرکز آموزش

مرکز آموزش

مرکز آموزش

بیمارستان کیان با برخورداری از بالاترین استاندارهای کیفی وکمی در ارائه خدمات در خدمت شماست
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد