مراحل پذیرش تا ترخیص بیمار

مراحل پذیرش تا ترخیص

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری
ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
(ارائه كارت ملي، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي) در صورت همراه داشتن
و در غیر اینصورت ظرف 12 ساعت اولیه بستری بیمار و قبل از ترخیص ارائه  مدارک فوق جهت  تکمیل پرونده و ترخیص بیمار الزامیست.
مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)
صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه
 

راهنمای نحوه ترخیص بیماران بستری
 (توجه بیماران محترم و همراهانشان را به این نکته جلب میکنیم که نوبت دهی ترخیص  بر اساس زمان دستور پزشک می باشد)
فرایند ترخیص همه روزه از ساعت 9 صبح آغاز شده و تا ساعت  16 ادامه میابد
مراحل ترخیص :
امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
تکمیل پرونده در بخش مربوطه
ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراكلينيك، داروخانه و ... توسط منشی بخش ها
انتقال پرونده به واحد حسابداري توسط منشی
تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب
تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار
 

مدارك لازم جهت بستري بيمار
ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
ارائه كارت ملي،  دفترچه بيمه
در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه
در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا 12 ساعت پس از زمان بستري بيمار
در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري
 

اطلاعات ضروري پذيرش بيمار
پس از تخصيص تخت و فرآيند پذيرش و تاييد مالي ، بيمار به همراه بيماربر به بخش مربوطه منتقل مي گردد.
ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود.
پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي از 6 صبح تا 7 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري (لابي /طبقه همكف) و از ساعت 7 بعدازظهر تا 6 صبح در پذيرش اورژانس صورت مي گيرد.
حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج  ،بخش و صدور كارت همراه امكان پذير  مي باشد.
ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام  مي گردد.
 

 ساعات ملاقات بيماران
بخش های عمومی همه روزه :  15 الي 17
بخش ويژه: 16الي 17
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد