واحد بایگانی و مدارک پزشکی

واحد بایگانی و مدارک پزشکی

خدمات این واحد به شرح زیر است :
* پاسخ دهی به استعلامهای سازمان پزشکی قانونی
* پاسخ به نامه سازمانهای بیمه ای
* پاسخ به استعلامهای ارگانهای دولتی 
در موارد فوق در پاسخ به نامه ها اوراق اصلی با توجه به نیاز ارگانها و سازمان مربوطه ، فتوکپی گرفته میشود (اصل مدارک تحویل نمیشود) و فتوکپی برابر اصل گردیده و در پاکت سربسته تحویل حامل نامه میشود.
قابل توجه مراجعین محترم
1 - بیماران حداکثر بعد از دو روز از تاریخ ترخیص با تلفن 80 - 02122903370  داخلی 254 تماس حاصل نمایند تا مدارک بیمه قبل از مراجعه جهت دریافت آماده گردد.
2 - هنگام مراجعه جهت دریافت مدارک پزشکی همراه داشتن کارت شناسایی بیمار و مراجعه کننده الزامی میباشد در موارد مسمومیت فقط به افراد درجه یک بیمار مدارک تحویل داده می شود 
3 - این واحد از ساعت 8:30 صبح الی 14:30 به غیر از روزهای تعطیل فعال می باشد .
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد