تعرفه هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي خصوصي وزارت بهداشت

حق العلاج در بيمارستان كيان

ويزيت پزشك عمومي 000 ‘270 ريال
ويزيت پزشك عمومي ( با 15 سال تجربه )  000 ‘311 ريال
ويزيت پزشك متخصص (سرپايي)         000 ‘410 ريال
ويزيت پزشك فوق تخصص                                                 000 ‘510 ريال
ويزيت پزشك  متخصص (بستري)                               600 ‘425‘1 ريال
مشاوره پزشك متخصص در بخش هاي بستري                         600 ‘425‘1 ريال
حق العلاج بر مبناي هر kجراحي                                                        000 ‘412  ريال

قيمت هتلينگ بيمارستان كيان

اتاق يك تخته 000 ‘624‘9 ريال
اتاق دو تخته 000 ‘485‘7 ريال
اي سي يو      000 ‘245‘19 ريال
سي سي يو                                               000 ‘296‘12 ريال
تخت نوزاد                               000 ‘743‘3 ريال
تخت انكوباتور                                                                            000 ‘346‘5 ريال
                                                                             
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد