برگزاری جلسه اعتباربخشی

در تاریخ 98/8/14 راس ساعت 11 صبح در سالن اجتماعات بیمارستان جلسه ای با حضور ریاست بیمارستان آقای دکتر عابدین زاده، مدیریت بیمارستان ، مترون بیمارستان و کلیه مسؤلین واحدها و بخش های بیمارستان با موضوعیت اعتباربخشی صورت پذیرفت . ریاست محترم بیمارستان با تاکید بر اهمیت استانداردهای اعتبار بخشی  بر لزوم پیاده سازی هرچه بهتر سنجه ها تاکید کردند. گفتنی است در جلسه مذکور ، مشکلات و عدم انطباق های موجود با استانداردها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد