كلاس آموزشي اطفاء حریق

در تاريخ ٩٨/٨/٢٢ به منظور ارتقاء ايمني بيمارستان، كلاس آموزشي به صورت تئوري و عملياتي با حضور كليه رده هاي شغلي فعال، توسط نماينده ايستگاه شماره ٨٩ آتش نشاني با موفقيت صورت پذيرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد