آموزش احیای قلبی ریوی در مدرسه شايستگان نور

آموزش احياء قلبي ريوي، توسط سوپروايزر آموزش بيمارستان كيان  در مدرسه دخترانه شايستگان نور، به منظور ارتقاء سطح سلامت در جامعه صورت پذيرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد