روز حقوق بشر گرامي باد

19 آذر ، روز جهانی حقوق بشر؛ برابری حقوق و کرامت انسانی که سلامتی یکی از حقوق بشر است گرامی باد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد