مانور تخليه بخش زنان و ريسك هاي مرتبط با آبگرفتگي در سيل هاي شديد

مانور دورميزي تخليه بخش زنان و ريسك هاي مرتبط با آبگرفتگي در سيل هاي شديد با حضور اعضاء تيم فرماندهي حادثه ، در اتاق EOC بيمارستان برگزار گرديد.
اعضاء كميته به بحث و تبادل اطلاعات در رابطه با نقاط ضعف و قوت بيمارستان در مواجهه با ريسك هاي مرتبط در اين دو حوزه پرداختند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد