کنفرانس علمی یک روزه خطاهای پزشکی و روش های پیشگیری از آن

کنفرانس علمی یک روزه خطاهای پزشکی و روش های پیشگیری از آن، با اعطای امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در تاریخ 1398/11/03 در بیمارستان کیان برگزار می گردد. کلیه پزشکان با تمامی تخصص ها جهت شرکت در این کنفرانس به سامانه آموزش مداوم به شناسه برنامه 151908 مراجعه فرمایند.

دانلود فایل کنفرانس علمی یک روزه خطاهای پزشکی  و روش های پیشگیری از آن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد