خط مشی کیفیت بیمارستان

مرکز بهداشتی درمانی کیان مصمم به حفظ و ارتقای مستمر سیستم مدیریت کیفیت بوده و مفاد ذیل سرلوحه فعالیت های سازمانی خویش قرار داده است.

 

  1. بهبود مداوم و پایش مستمر برنامه ارتقای سیستم کیفیت، شاخص ها ، فرآیند و خدمات تخصصی در جهت حفظ  و افزایش رضایت بیماران، همراهان و فراگیران.
  2. مدیریت موثر و توسعه منابع انسانی از طریق تقو یت کار تیمی و برنامه ریزی عملیاتی با تکی بر آموزش مستمر،ایجاد انگیزش بانگاه به استعداد ها و شکوفایی آن و فراهم آوری محیطی مناسب جهت ارائه خدمات.
  3. ارتقا کیفیت درمان با استفاده مناسب از تجهیزات پیشرفته با تکنولوژی و فن آوری روز با رویکرد ایمنی بیمار.
  4. مشارکت اساتید،اعضای هیات علمی برجسته، پزشکان با تجربه وکارکنان حرفه ای در اصلاح برنامه ریزی عملیاتی در جهت با بردن کیفیت خدمات سلامت و ارتقاء عملکرد.
  5. آموزش درجهت استقرار فرهنگ مصرف بهینه و استفاده از منابع موجود.
  6. راهنمایی،هدایت و پاسخ گویی شایسته به مراجعین ،بیماران و همراهان با حفظ شأن و منزلت و رعایت حقوق بیمار.
  7. استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در بیمارستان.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد